DOŽIVLJAJSKA UČNA POT

DOŽIVLJAJSKA UČNA POT: S ŠTRKOM JOŽKOM NA PUSTOLOVŠČINO

Naziv operacije: Doživljajska učna pot: S Štrkom Jožkom na pustolovščino

Akronim operacije: Doživljajska pot

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Lovska družina Sveta Ana in Gostilna Eder

Vrednost celotne operacije (z DDV): 96.463,62 EUR

Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.766,55 EUR

Tematsko področje: C1: Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, varovati okolje

D1: Krepitev integriranih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključevanj ter varovanja zdravja

Strateški cilj: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti

U5: Oblikovanje in izvajanje mrežne storitve za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja

Trajanje operacije: 21 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z ureditvijo učne doživljajske poti želimo razviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti v vrtcu. Z učno potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog vseh starostnih skupin občanov. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za športno aktivnost in medgeneracijsko povezovanje. Pot se začne pri OŠ Sveta Ana in se nadaljuje v smeri Kremberka, proti Zgornji Ščavnici.

Cilji operacije:

Oblikovanje novega produkta,

 • Razvoj vsebin okoljskega značaja za vzpodbujanje vsestranskega intelektualnega, domišljijskega, čustvenega in socialnega razvoja,
 • Implementacija novih izobraževalnih metod, ki pozitivno vplivajo na splošno razgledanost in spodbujajo gibanje,
 • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
 • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter celotnih Slovenskih goric,
 • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo

Glavne aktivnosti:

Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000m

 • Postavitev kažipotov (označitev poti)
 • Ureditev JP 704-381 Kremberk – Zg. Ščavnica – Zver (deloma v asfaltni, deloma v makadamski obliki)
 • Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje..) in orientacijo v naravi s spoznavanjem življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric
 • Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel in zloženka) z maskoto poti: štrkom Jožkom
 • Tisk in oblikovanje promocijske zloženke
 • Nabava in sajenje dreves (5 kom)
 • Otvoritveno – promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

logo 1 300x69 - DOŽIVLJAJSKA UČNA POT