Evropski projekti

Naziv operacije: Anin pretl

Akronim operacije: Anin pretl

Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Ostali partnerji v operaciji: Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana Gostilna Eder, Natalija Monika Eder Kramberger s.p.

Celotna vrednost operacije (z DDV): 18.397,60 EUR

Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) : 11.589,43 EUR

Tematsko področje:
Varstvo okolja in ohranjanja narave

Strateški cilj:
C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep:
U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).

Trajanje operacije:
15 mesecev

Predviden zaključek operacije:
September 2020

Izzivi
Z operacijo želimo dodatno opremiti promocijski prostor ter z njegovo vsebino nadgraditi promocijo lokalne kulinarične ponudbe. Razviti se želi nov turistični produkt predstavitev Slovenjegoriške gibanice in tradicionalnih kmečkih jedi (ocvirkovka, domači kruh, …)

Cilji
Operacija Anin pretl izmed vseh 4 ključnih strateških ciljev na območju LAS-a v največji meri prispeva k cilju Strategije …, št. 3 – Varstvo okolja, ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine in cilju št. 4: Večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS.
Z operacijo želimo ohraniti dediščino znotraj celovite turistične ponudbe območja LAS, vključiti čim večje število društev, povezati različne starostne skupine, razviti nov produkt, ki bo prispeval k razvoju turizma, športa, kulture in društvenih dejavnosti ter pripomočki k drugačnem, aktivnem preživljanju prostega časa.

Aktivnosti
– Nabava lesenih premičnih stojnic, mobilne peči za pripravo tradicionalnih jedi, pribora in pretlov
– Nastanek novega produkta, ki bo prispeval k razvoju turizma in spodbujanje društvenih dejavnostih
– Povečanje kakovostnega preživljanja prostega časa in ohranjanje dediščine.

Pričakovani učinki
Učinki operacije bodo vidni kot povečanje turistične ponudbe, novega produkta ter ohranjanje tradicije in dediščine, spodbujanje vseživljenjskega učenja in smiselnega preživljanja prostega časa ter razvoj društvenih dejavnosti.

Ciljne skupine
So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa društva

Kazalnik rezultata
– delavnice (2) o pripravi tradicionalnih kmečkih jedi, peka gibanic, kruha,…
– prenos znanja o pripravi gibanice in drugih kmečkih jedi na udeležence in partnerje operacije
– spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti mlajšo populacijo o načinu priprave tradicionalne hrane.

Ocena okoljskih učinkov
Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Vsa priprava na delavnicah bo potekala ročno (brez uporabe sodobnih strojev).V pretežni meri bodo uporabljeni naravni materiali (lesene pretli) in lončena posoda.

Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

logo esrr 300x144 - Evropski projekti

Naziv operacije: Energetska obnova Gostilne Eder

Kratek opis operacije: Gostilna Eder se ponaša z dolgoletno družinsko tradicijo. Na objektu je predvideno: obnova fasade in strehe, zamenjava stavbnega pohištva, namestitev rekuperacije, zamenjava toplotne črpalke skupaj z grelnimi telesi (radiatorji in talno gretje) ter posodobitev električne napeljave za zamenjavo varčnih svetil. Zamenjava z varčnimi armaturami, zamenjava kotličkov in pisoarjev ter zbiralnik vode bo povečal zmanjšanje pitne in sanitarne vode, stiskalnica za smeti ter ločeno odlaganje odpadkov pa bodo doprinesli tudi k zmanjšanju odpadkov. Vsi ti ukrepi bodo zagotavljali dolgoročno konkurenčnost podjetja, predvsem pa višjo kakovost gostinskih storitev ter s tem povečanim udobjem gostov gostilne.

 

Namen: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječega objekta Gostilne Eder ter zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

 

Cilji projekta:

 • prenoviti Gostilno Eder in s tem doseči višji nivo storitev;
 • ustvariti več prihodkov in posledično kreirati možnost večanja ekipe v smislu zaposlitev;
 • z energetsko sanacijo stavbe povečati njihovo energetsko učinkovitost;
 • vzdrževati energetsko učinkovitost objekta;
 • povečati skupno število gostov;
 • povečevati prihodek iz naslova gostinstva/turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj gostinske/turistične dejavnosti;
 • povečanje dodane vrednosti podjetja;
 • zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

  • Manjša raba energije za objekt;
  • Manjša raba vode na nočitev;
  • Manjša količina nastalih odpadkov.

logo 2 300x74 - Evropski projekti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).